Głównej zawartości

Inspektor ds zabytków nieruchomych - 3/4 etatu

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 ogłasza nabór

na stanowisko

 inspektora ds. zabytków nieruchomych

termin składania aplikacji

do dnia 5 września 2014r.

w załączeniu:

1. link do ogłoszenia

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=162506&p_insert=21-AUG-14

2. lista kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych