Głównej zawartości

Delegatura w Elblągu - ogłoszenie na zastępstwo (inspektor ds. archeologii)

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 ogłasza ponownie nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

na stanowisko

 inspektora ds. archeologii

termin składania aplikacji

do dnia 18 lipca 2014r.

 w załączeniu:

  1. link do ogłoszenia:

 

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=161611&p_insert=10-JUL-14

2. Lista kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na powyższe stanowisko pracy i spełnili wymogi formalne.

3. wyniki naboru

https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.nabor_wprowadz_gov?job=Pokaz%20wynik&id_o=161611