Głównej zawartości

Delegatura w Elblagu - ogłoszenie na zastępstwo

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 ogłasza ponownie nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

na stanowisko

 starszego inspektora ds. archeologii

termin składania aplikacji

do dnia 10 czerwca 2014r.

 w załączeniu:

  1. link do ogłoszenia:

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=160548&p_insert=03-JUN-14

2. Lista kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na powyższe stanowisko pracy.

3. Kandydat, który spełniał wymogi określone w ogłoszeniu został telefonicznie poinformowany o rozmowie rekrutacyjnej. Jednakże zrezygnował z podjęcia pracy. Na tym zakończono ww. nabór.

https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.nabor_wprowadz_gov?job=Pokaz%20wynik&id_o=160548