Głównej zawartości

Inspektor ds zabytków nieruchomych

 Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 ogłasza ponownie nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
na stanowisko
 inspektora ds. zabytków nieruchomych
termin składania aplikacji
do dnia 20 maja 2014r.
 w załączeniu:
 1. link do ogłoszenia:
  http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=160026&p_insert=14-MAY-14
 2. lista kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na powyższe stanowisko pracy
 3. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
  w Olsztynie (ogłoszenie nr 160026) informuje, iż zakończył nabór bez wyboru kandydata.
  Kandydaci, którzy zostali zaproszeni na test wiedzy, nie udzielili wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawione w teście. Wszyscy zaproszeni kandydaci uzyskali niedostateczną ilość punktów, nie przekraczając 50 % poprawnie udzielonych odpowiedzi.
  Komisja rekrutacyjna – po szczegółowej analizie testów – dopuściła do rozmowy kandydatów, którzy uzyskali wynik poniżej 50 %. Osobami zaproszonymi na rozmowę byli:
  1.       Pan Michał Horbowicz – Pan Horbowicz zrezygnował z rozmowy rekrutacyjnej
  2.       Pan Bartłomiej Głąb – nie udzielił wystarczających odpowiedzi na zadawane pytania.
  W związku z powyższym, zakończono nabór bez wyboru kandydata.
   
  Olsztyn, dnia 18.06.2014r.

   

   

  4.  https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.nabor_wprowadz_gov?job=Pokaz%20wynik&id_o=160026