Głównej zawartości

Inspektor ds zabytków nieruchomych

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 ogłasza ponownie nabór

na stanowisko

 inspektora ds. zabytków nieruchomych

termin składania aplikacji

do dnia 25 maja 2014r.

w załączeniu:

1. link do ogłoszenia:

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=160025&p_insert=14-MAY-14

2. lista kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na ww. stanowisko pracy.

3. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie w wymiarze ¾ etatu (ogłoszenie nr 160025) informuje,
iż wybrał Panią Paulinę Gwiazdę (Olsztyn.).

 

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w którym żaden
z zaproszonych kandydatów nie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawione w teście. Wszyscy zaproszeni kandydaci uzyskali niedostateczną ilość punktów, nie przekraczając 50 % poprawnie udzielonych odpowiedzi.

 

Komisja rekrutacyjna – po szczegółowej analizie testów – dopuściła do rozmowy kandydatów, którzy uzyskali wynik poniżej 50 %. –II etap.  Osobami zaproszonymi na rozmowę byli:

 

1.       Pani Paulina Gwiazda (Olsztyn)

 

2.       Pani Dominika Jabłońska (Jonkowo) - zrezygnowała z rozmowy rekrutacyjnej

 

Pani Paulina Gwiazda podczas II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących pracy na wolnym stanowisku pracy związanych z postępowaniem administracyjny oraz zagadnień związanych z ochroną zabytków.

 

 

Olsztyn, dnia 18.06.2014r.

 4. https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.nabor_wprowadz_gov?job=Pokaz%20wynik&id_o=160025