Głównej zawartości

starszy inspektor ds rejestru zabytków nieruchomych

 

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 ogłasza nabór na stanowisko

starszego inspektora ds. rejestru zabytków nieruchomych

termin składania aplikacji

do dnia 10 luty 2014r.

 

w załączeniu:

1.  link do ogłoszenia:

 

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=157385&p_insert=27-JAN-14

2. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż zakończył  nabór na stanowisko starszego inspektor ds. rejestru zabytków nieruchomych bez wyboru kandydata

Uzasadnienie:

Kandydaci, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną nie udzielili wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Nie wykazali się wystarczającą wiedzą z zakresu procedury wpisu do rejestru zabytków. Wszyscy zaproszeni kandydaci uzyskali małą ilość punktów.

 

https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.nabor_wprowadz_gov?job=Pokaz%20wynik&id_o=157385