Głównej zawartości

Zabytki archeologiczne

 

W ZAŁĄCZENIU REJESTR ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

(w formacie .mdb)

Z UWAGI NA SUKCESYWNE WPISYWANIE OBIEKTÓW DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDZIE ON AKTUALIZOWANY.


 

Dane zostały podane przez Inspektor ochrony zabytków ds archeologii