Głównej zawartości

Zabytki nieruchome

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE INFORMUJE, IŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA ZNAJDUJE SIĘ REJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO.

W załączeniu link do wykazu rejestru zabytków: 

 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030%20czerwca%202014/WAR-rej.pdf