Głównej zawartości

Warunki i zasady wpisu do rejestru/ewidencji zabytków pojazdów zabytkowych

 

POJAZDY ZABYTKOWE-WARUNKI I ZASADY WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI ZABYTKÓW. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami art. 6, ust. 1, pkt 2, lit.d) do wpisu do rejestru/ewidencji zabytków kwalifikuje się pojazd, który spełnia poniższe kryteria:

 

1.     powinien posiadać co najmniej 25 lat i musi być ( w modelu) nie produkowany od lat 15;

2.     powinien posiadać minimum ¾ zachowanych części oryginalnych ( w tym główne podzespoły);

3.     pojazdy mające mniej niż 25 lat o ile są egzemplarzami unikalnymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny się charakteryzować przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

a)     posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne;

b)    dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;

c)     związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi;

d)    użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne;

e)     miał związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi;

f)     posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych elementów;

g)    został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji;

 

            Oceny pojazdu dokonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia Kierownik delegatury na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej.

 

            Kolejnym etapem jest wykonanie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki ( w trzech oryginalnych egzemplarzach) wg wzoru i instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Do tut. Urzędu należy złożyć następujące dokumenty:

1)     wniosek

2)     1 egz. ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego

3)     2 egz. karty zabytku techniki (tzw. ‘białej karty”)

4)     pokwitowanie opłaty skarbowej wniesionej na konto Urzędu Miasta w Olsztynie,
w kwocie 17 zł.

 

            Zaświadczenie o włączeniu karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków wraz
z dokumentem potwierdzającym własność oraz z pozytywnym wynikiem przeglądu technicznego dla pojazdu zabytkowego są podstawą do rejestracji pojazdu zabytkowego.

 

W przypadku zmiany właściciela pojazdu zabytkowego należy pisemnie powiadomić tut. Urząd.

           

 

 

W załączeniu wniosek o wpis do rejestru/ewidencji

 

 

 

 

Opracowała Urszula Korc

Specjalista w WUOZ Olsztyn