Głównej zawartości

2018 Ogłoszenie na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Termin składania ofert - 15 czerwca 2018 roku do godziny 10.00.

 

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

Zał. 1, 1a  Formularze ofertowe

Zał. 2 Wzór umowy

Zał. 3 Wykaz usług

Zał. 4 Wykaz osób

Zał. 5 Instrukcja wypełniania kart

Zał. 6 Wzór karty

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

3. Odpowiedź na pytanie 1

4. Odpowiedź na pytanie 2

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu WUOZ

6. Odpowiedź na pytanie 3

7. Ogłoszenie o zmianie instrukcji wypełniania karty

8. Protokół z otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o wyborze ofert