Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2018

W związku ze zmianą Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku, trwają prace nad opracowaniem nowych regulaminów i wniosków o udzielenie dotacji i refundacji przyznawanych przez Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumenty te zostaną opublikowane do 31 stycznia 2018 roku.