Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2018

 

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2018

 

w załaczeniu:

1. Regulamin w sprawie procedury rozpatrywania wniosków i udzielania dotacji celowej oraz refundacji przez Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2018

2. Załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie dotacji

3. Załącznik nr 2 - wniosek o udzielenie refundacji

4. Załącznik nr 3 - sprawozdanie

5. Załącznik nr 4 - harmonogram

6. Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

7. Wykaz wniosków odrzuconych z powodu braku środków finansowych

8. Wykaz wniosków odrzuconych z powodu uchybień formalnych

9. Informacja w sprawie refundacji

10. Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 07.06.2018r.