Głównej zawartości

Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. "białej karty" z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego (AD.271.16.2017.jk)

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o ogłoszeniu na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (tzw. "Białej Karty" z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (AD.271.16.2017.JK)

 Termin składania ofert do dnia 24 lipca 2017r. do godziny 11:00

W załączeniu:

Ogłoszenie

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 - formularz OFERTA wraz z formularzem cenowym (oddzielnie dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia)

2. Załącznik nr 2 - wzór umowy (oddzielnie dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia)

3. Załącznik nr 3 - wykaz osób (oddzielnie dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia)

4. Załaczniki nr 4 - Instrukcja wypełniania kart

5. Załącznik nr 5 - Wzór karty ewidencyjnej zabytków nieruchomych

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania