Głównej zawartości

Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. "białej karty" z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego (AD.271.12.2017.jk)

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o ogłoszeniu na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (tzw. "Białej Karty" z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (AD.271.12.2017.JK)

 Termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2017r. do godziny 11:00

 

W załączeniu:

Ogłoszenie

 

Załączniki do oferty

1. formularz ofertyczęść 1-5, formularz cenowy część 1-5, wykaz usług część 1-5, wykaz osób część 1-5.

2. WZÓR UMOWY na części 1-5

3. instrukcja wypełniania kart.

4. wzór karty 

5. załącznik do umowy

6. Zapytania Wykonawców

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty