Głównej zawartości

2015 Ponowne zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku  Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie przy ul. Św. Ducha 19 w Elblągu, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-196/N ( obecny numer A-573)”

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2015 roku do godziny 15:00

W załaczeniu:

1. Zapytanie.

2. Załączniki do zapytania.

3. Projekt budowlany część opisowa.

4. PB - branża elektryczna

5. RYS.1 SYTUACJA

6. RYS.2 RZUT PARTERU-STAN ISTNIEJACY

7. RYS.3 RZUT PARTERU-DYSPOZYCJA ROZBIÓREK

8. RYS.4 RZUT PROJ. POMIESZCZEŃ

9. RYS.5 PRZEKRÓJ I-I

10. RYS.6 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN

11. STWiORB - elektr.

12. Przedmiar - branża Bud + sani.

13. Przedmiar - branża elektr.