Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych 2 etaty (ogłoszenie nr 175051)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych 2 etaty (ogłoszenie nr 175051)

 

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 20 LISTOPADA 2015 ROKU

W załaczeniu:

1. Link do ogłoszenia:http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=175051&p_insert=09-NOV-15

2. Lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko Starszego inspektora ds.   zabytków nieruchomych WUOZ w Olsztynie
nr ogłoszenia 175051
         
         
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych
1. Michalak Piotr Reszel spełnia
2. Świder Arkadiusz Olsztyn nie spełnia
3. Kochanowska Paula Grajewo nie spełnia
4.      

 

3.Wyniki naboru:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na 2 stanowiska Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomychw Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 175051) informuje, iż wybrał Pana Piotra Michalak (Reszel).

Na spotkanie rekrutacyjne został zaproszony 1 kandydat spełniający wymogi formalne. Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w którym zaproszony kandydat nie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawione w teście. Kandydat uzyskał niedostateczną ilość punktów, nie przekraczając 50 % poprawnie udzielonych odpowiedzi. Jednakże, po szczegółowej analizie testu, komisja rekrutacyjna dopuściła do rozmowy kandydata, pomimo uzyskania wyniku poniżej 50 % – II etap.

Pan Piotr Michalak (Reszel) podczas II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, wykazał się znajomością zagadnień dotyczących pracy na w/w stanowisku związanych z postępowaniem administracyjnym oraz zagadnień związanych z ochroną zabytków.

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2015 roku

W załaczeniu link do ogłoszenia: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj?job=Wynik&id_o=175051