Głównej zawartości

Inspektor ds. zabytków nieruchomych 1 etat (ogłoszenie nr 173822)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. zabytków nieruchomych 1 etat (ogłoszenie nr 173822)

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 12 PAŹDDZIERNIKA 2015 ROKU

W załaczeniu:

3. Wyniki naboru:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Inspektora ds. zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 173822) informuje, iż wybrał Panią Annę Szmyt (Olsztyn).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, z którego wyłoniono 2 kandydatów do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Anna Szmyt podczas II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Wykazała się ona również najlepszą znajomością zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami nieruchomymi wymaganymi na w/w stanowisku.

Olsztyn, 30 października 2015 roku

W załączeniu link do ogłoszenia: https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.nabor_wprowadz_gov?job=Pokaz%20wynik&id_o=173822

1. link do ogłoszenia:https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=173822&p_insert=01-OCT-15

2. lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych WUOZ w Olsztynie
nr ogłoszenia 173822
         
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych
1. Kosmala Artur Olsztyn spełnia
2. Osiak Maciej Warszawa spełnia
3. Wiśniewska Karolina Olsztyn spełnia
4. Szmyt Anna Olsztyn spełnia
5. Wrześniewski Daniel Olsztyn spełnia
6. Hryniewicka Katarzyna Mońki spełnia
7. Bugaj Piotr Olsztyn spełnia
8. Parafińczuk Maria Olsztyn spełnia
9. Piotrkowski Kamil Grudusk spełnia
10. Sakowska-Stefanko Ewelina Olsztyn spełnia