Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ełku 3/4 etatu (ogłoszenie nr 173453)

OJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ełku 3/4 etatu (ogłoszenie nr 173453)

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 3 PAŹDDZIERNIKA 2015 ROKU

W załaczeniu:

3. Wyniki naboru:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych
w Delegaturze w Ełku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Mickiewicza 11, 19-300 Ełk w wymiarze ¾ etatu (ogłoszenie nr 173453) informuje, iż wybrał Panią Magdalenę Wojcicką (Długie).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w następstwie którego do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Pani Magdalena Wojcicka podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazała się wiedzą z zakresu architektury zabytków nieruchomych, jak również zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami oraz postępowaniem administracyjnym wymaganymi na w/w stanowisku. W załączeniu link do ogłoszenia: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj?job=Wynik&id_o=173453

1. link do ogłoszenia: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=173453&p_insert=22-SEP-15

2. Lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko starszego inspektora ds.   zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ełku WUOZ w Olsztynie  
nr ogłoszenia 173453
               
               
  lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych    
  1. Osiak Maciej Warszawa spełnia    
  2. Wojcicka Magdalena Długie spełnia    
  3. Miładowska Dorota Straduny spełnia    
  4. Hryniewicka Katarzyna Mońki spełnia    
  5. Kiecko Emilia Poznań spełnia    
  6. Kulik Kamil Ełk nie spełnia