Głównej zawartości

Specjalista ds. dokumentacji zabytków i informatyki w Delegaturze w Elblągu (ogłoszenie nr 173484)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. dokumentacji zabytków i informatyki w Delegaturze w Elblągu 1 etat (ogłoszenie nr 173484)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 3 października 2015 ROKU

W załaczeniu:

3. Wyniki naboru:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji zabytków i informatykiw Delegaturze w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie,  ul. Św. Ducha 19, 82-300 Elbląg w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 173484) informuje, iż wybrał Pana Rafała Panfil (Elbląg).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w następstwie którego do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Pan Rafał Panfil podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień dotyczących ochrony zabytków, zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz wiedzą niezbędną do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku. W załączeniu ling do ogłoszenia:http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj?job=Wynik&id_o=173484

 

1. link do ogłoszenia: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=173484&p_insert=22-SEP-15

2. lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko Specjalisty do spraw   dokumentacji zabytków i informatyki
w Delegaturze w   Elblągu WUOZ w Olsztynie
nr ogłoszenia   173484
         
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów   formalnych
1. Horoszko Ewa Monika Olsztyn spełnia
2. Panfil Rafał Elbląg spełnia
3. Landowska Kamila Elbląg nie   spełnia

4.

Szczęśniak Anna Elbląg

nie   spełnia