Głównej zawartości

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Olsztynie jest państwową jednostka budżetową, którą kieruje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, będący dysponentem trzeciego stopnia środków finansowych w ramach części budżetowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Siedzibą Urzędu jest miasto Olsztyn, a terenem działania obszar województwa
warmińsko-mazurskiego.
 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Podwale 1
10-076 Olsztyn

NIP: 739-29-61-783
REGON: 004462080

Telefony:
tel. (089) 521-85-30
fax. (089) 521-85-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Olsztynie na platformie ePUAP 

 

 

 

RACHUNEK BANKOWY DLA OPŁAT SKARBOWYCH

NR RACHUNKU BANKOWEGO

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1

10-101 OLSZTYN

20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz jego delegatury w Elblągu i Ełku w dniu 27 maja 2016 roku będą nieczynne.

W dniu 4 czerwca 2016 Urząd będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Godziny Pracy Urzędu: Poniedziałek – Piątek – 7.30 - 15.30

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Zastępca
w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy poniedziałek odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów 
w godz. 9.00-10.00 i 14.00-16.00

Zapisy w sprawch skarg i wniosków prowadzone są w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóĽniej do godziny 10.00 w dniu przyjęć 

 WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE, IŻ OD DNIA 28 STYCZNIA 2014 ROKU WSZYSTKIE SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI Z OBSZARU GMINY OLSZTYN PROWADZI WARMIŃSKO - MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta Olsztyna, przystępujący do prac inwestycyjnych, powinni sprawdzić w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, jaką dokumentacją konserwatorską dotyczącą danego obiektu dysponuje Gmina Olsztyn. Z uwagi, iż ze środków własnych Gminy wykonywane są działania związane z ochroną zabytków, każdy właściciel zabytku ma prawo korzystania z opracowanej już przez Miasto dokumentacji.

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE, IŻ ZGODNIE Z POROZUMIENIEM Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r. ZAWARTYM POMIĘDZY WOJEWODĄ WARMIŃSKO - MAZURSKIM A GMINĄ - MIASTO ELBLĄG, SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA OBSZARU GMINY MIASTA ELBLĄG OBECNIE PROWADZI MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ELBLĄGU

SPRAWY OBJĘTE NINIEJSZYM POROZUMIENIEM, DOTYCZĄCE NIERUCHOMOśCI, BUDYNKÓW I OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH 100% WŁASNOŚCI GMINY - MIASTO ELBLĄG POZOSTAJĄ WE WŁAŚCIWOŚCI WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DELEGATURA ELBLĄG

DELEGATURA W ELBLAGU OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA POWIATY: BRANIEWSKI, ELBLĄSKI, IŁAWSKI ; OSTRÓDZKI; MIASTO NA PRAWACH POWIATU ELBLĄG( tylko 100 % własność Gminy - Miasto Elbląg)

DELEGATURA W EŁKU OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA POWIATY: EŁCKI; GIZYCKI; GOŁDAPSKI; OLECKI; PISKI; WĘGORZEWSKI ORAZ OBSZAR GMINY MIKOŁAJKI Z TERENU POWIATU MRĄGOWO

 POZOSTAŁE POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA PODLEGAJĄ WOJEWÓDZKIEMU URZĘDOWI OCHRONY ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE